خدمتکار قرون وسطایی ، کارلا کاکس روز دیگر سه کانال تلگرام سسکی نفری داشت

07:00
449

کارلا کاکس فقط یک خدمتکار معمولی و قرون کانال تلگرام سسکی وسطایی است که به فکر تجارت خود است و اغلب اوقات صاحب سه نفر با ارباب رفیع و خدمتکار دیگر است ، در حالی که هیچ کس نظاره گر نیست.