حمایت از کیرا کرافت توسط کانال داستان سک٣٠ بی بی سی

07:03
464

کیرا کاملاً عاشق الکس است ، اما به او قول داده است که بکارت خود را تا زمان ازدواج مجدد حفظ کند. او هر چند او را خیلی بد می خواهد ، شاید راهی وجود داشته باشد که بتواند او کانال داستان سک٣٠ را خوشحال کند و وعده خود را حفظ کند!